Via onze Virtual Captive-service kunt u een offshore activiteit oprichten in de Filippijnen die geheel binnen MicroSourcing wordt gerealiseerd, maar die u grotendeels zelf in de hand hebt.

Virtual Captives

Vergelijking van de verschillende modellen voor offshore activiteiten

Wij onderscheiden twee algemene modellen voor offshore activiteiten: de captive en offshore outsourcing. Een captive is een 100%-dochter bedrijf die wordt opgericht als uitbreiding van de moedermaatschappij in een nieuwe regio. In dit model houdt de moedermaatschappij maximale zeggenschap over de nieuwe activiteit. Het opzetten van een eigen maatschappij kost echter veel tijd. Bovendien vereist het een aanzienlijke aanvangsinvestering en ook daarna een langdurige inzet van middelen. In het outsourcingmodel besteedt de opdrachtgever een compleet bedrijfsproces uit bij een externe partij. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering overgedragen aan de dienstverlener. Ook het leveringsrisico komt grotendeels bij die derde te liggen. Deze aanpak leidt wel vaak tot hogere kosten en verlies van operationele controle. In het onderstaande diagram worden beide modellen met elkaar vergeleken en wordt daarnaast een nieuw, geoptimaliseerd model voor offshore activiteiten gepresenteerd: de Virtual Captive.


Captives
  • Langdurig Opstartproces (6 tot 9 maanden)
  • Hoge Kapitaaluitgaven
  • Lange Termijn Verplichtingen & Verborgen Kosten
  • Inefficiëntie neemt tijd in beslag voor optimalisatie
Offshore Outsourcing
  • Hogere Operationele Kosten
  • Geen Eigendom
  • Gereduceerd Operationeel Beheer
Virtual Captives
Klik op Meer Details of Minder Details voor meer details.

De Virtual Captive: het optimale model voor offshore activiteiten

Het Virtual Captive-model (ook wel het 'synthetic' of 'hybride captive' model genoemd) combineert de sterke punten van de captive en offshore outsourcing. In dit model profiteert uw onderneming van de middelen en de plaatselijke aanwezigheid van MicroSourcing bij het geheel naar eigen inzicht opzetten van een offshore activiteit in de Filippijnen. MicroSourcing regelt alle benodigde personeel, bedrijfsmiddelen en ondersteunende diensten zoals dat ook een offshore outsourcing-partner zou doen. Het grote verschil zit hem in de operationele controle, die immers volledig bij u blijft berusten. Het is geheel aan u om te bepalen hoe uw buitenlandse activiteit beheerd moet worden, hoe de werkprocessen uitgevoerd moeten worden, welke IT- en andere middelen daarvoor ingezet moeten worden en wie verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Ieder afzonderlijk aspect van uw buitenlandse activiteit wordt op maat ingericht en uitsluitend ingezet voor uw eigen gebruik. Zelfs de kantoorruimte kan geheel overeenkomstig naar uw eigen specifieke wensen worden vormgegeven. In het onderstaande diagram ziet u hoe uw offshore activiteit in de Filippijnen er uit zou komen te zien.

Uw offshore organisatie in de Filippijnen

Services
Uw bedrijf
Operations Management
Operations Management
Uw Offshore Staff
Activa
MicroSourcing
Uw Bedrijf
Gezamelijk
Klik voor eer details

De Virtual Captive: het model voor het opstarten van offshore activiteiten

Veel van onze opdrachtgevers gebruiken de Virtual Captive-service voor het opstarten en ontwikkelen van hun buitenlandse activiteiten. Dit is voor hen de snelste, best betaalbare en ook minst risicovolle manier om de Filippijnse markt uit te testen zonder direct omvangrijke en langdurige verplichtingen aan te gaan. Aanvankelijk gaan veel van onze opdrachtgevers er nog van uit dat ze vroeg of laat een eigen onderneming in de Filippijnen zullen oprichten. Als ze eenmaal met ons in zee zijn gegaan, merken ze echter al snel hoe groot de voordelen van samenwerking met een sterke partner als MicroSourcing feitelijk zijn. Ze kunnen zich geheel en al op hun kernactiviteiten richten, zonder de extra overhead en hoofdbrekens die een eigen vestiging in de Filippijnen met zich meebrengt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van onze Virtual Captive-overeenkomsten in eerste instantie voor enkele jaren worden getekend, maar daarna voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Eigendomsconstructies binnen het Virtual Captive-model

Voor sommige opdrachtgevers is het essentieel om hun buitenlandse activiteit ook zelf geheel of gedeeltelijk in eigendom te hebben. Dat kan met tal van factoren te maken hebben. De meest gebruikelijke reden is echter dat de opdrachtgever de buitenlandse activiteit als actief in de boeken moet kunnen opvoeren, of dat hij van zijn eigen cliënten geen werk aan een derde mag uitbesteden. Voor opdrachtgevers die hun buitenlandse activiteiten (deels) in eigendom willen houden, bieden wij twee varianten op ons Virtual Captive-model: de Joint Venture en de Build-Operate-Transfer-overeenkomst.