MicroSourcing beschikt over de middelen en de ervaring die nodig zijn voor het uitvoeren van uiteenlopende projecten vanuit onze offshore servicecentra in de Filippijnen.

Project Outsourcing

Project Outsourcing is een erg brede term die een uitgebreid scala aan services en deliverables omvat. In de kern betekent het dat wij uw behoeften inventariseren en vertalen in een projectplan, het project uitvoeren en vanuit onze servicecentrums in de Filippijnen borg staan voor de vereiste deliverables. Het voornaamste verschil met onze andere twee servicemodellen, Offshore Staff Leasing en Virtual Captives, zit hem in de omvang en de duur van de werkzaamheden. Voor projecten gelden vaak een vast tijdskader en vooraf overeengekomen deliverables, terwijl onze andere twee modellen eerder bedoeld zijn voor langdurige werkzaamheden.

Wij kunnen het model Project Outsourcing toepassen op vrijwel al onze specialisaties, of het nu gaat om een klein project voor een nieuw websiteontwerp of een omvangrijker project voor het opschonen van een database gedurende meerdere maanden. Onze honderden hooggekwalificeerde medewerkers en ons fantastische projectmanagementteam stellen ons in staat zulke uiteenlopende projecten aan te nemen en met succes af te ronden. Wij hebben een indrukwekkende staat van dienst waar het gaat om het tijdig en binnen de gestelde budgetten leveren van hoogwaardige projectresultaten.