Solutions Finder

Inleiding Outsourcing Services Finder

MicroSourcing biedt haar diensten aan via haar zogeheten Servicemodellen/Discipline-matrix. De verticale as van de matrix geeft onze servicemodellen weer, de manier waarop we onze diensten verlenen en in rekening brengen. De horizontale as laat de disciplines zien van de terreinen waarop we werkprocessen voor u zullen uitvoeren. Onze klanten weten meestal wel welke processen ze willen uitbesteden, maar hebben vaak moeite te bepalen hoe die het best kunnen worden uitgevoerd. Onze Solutions Finder helpt u aan de hand van enkele basisvragen het juiste servicemodel te vinden.