Met offshore-outsourcing kunt u uw kosten met minstens 70% verlagen. In onze transparante tariefstructuren ziet u precies hoe u die besparing kunt bereiken.

Tarieven

Via onze offshore staff leasing-diensten kunt u uw eigen team opzetten in de Filippijnen, dat volledig wordt ondersteund en geleid door MicroSourcing.

Maandvergoedingen

Onze standaardtariefstructuur voor offshore Staff Leasing is gebaseerd op een vaste vergoeding per fulltime medewerker (FTE) per maand volgens de formule:


Kosten per maand per FTE = directe personeelskosten + fee voor shared services


  • Directe personeelskosten - dit zijn de totale kosten van het basissalaris, heffingen en secundaire voorwaarden voor uw offshore-medewerker. U hebt steeds volledig inzicht in deze kosten, zodat u de kostenplaatjes van de verschillende kandidaten zelf kunt vergelijken.
  • Shared Services Fee - Dit is een vergoeding voor het gebruik van onze shared services, te weten kantoorruimte, computerhardware, software, internet- en telecomaansluitingen, bedrijfsvoering, technische ondersteuning en vaste kantoorkosten (HR, financiën, juridische zaken, facilitaire kosten, etc.). Deze vergoeding is uiteraard afhankelijk van uw vereisten.
Uurtarieven

Voor klanten die geen fulltime medewerker nodig hebben, kunnen we voor de beschikbaarstelling van personeel een uurtarief hanteren. Dat tarief hangt uiteraard sterk samen met de eisen die worden gesteld aan de offshore-medewerker en bijbehorende infrastructuur.

Uit onze ervaring blijkt dat u ten minste 70% kunt besparen op de kosten die u zou maken als u in Nederland medewerkers aanstelt en onderbrengt. De transparante tariefstructuur zorgt voor een effectieve afstemming van onze wederzijdse belangen en biedt u de zekerheid dat wij niet voordelig mensen inhuren om ze vervolgens tegen een hoog tarief bij u in rekening te brengen. Dankzij dit model krijgt u dus echt waar u voor betaalt.