Met Offshore Staff Leasing kunt u in de Filippijnen uw eigen team installeren van medewerkers die u zelf hebt geselecteerd en die exclusief voor u aan het werk gaan.

Offshore Staff Leasing

Offshore Staff Leasing: de ideale oplossing voor uw personeelsbehoeften

De meeste bedrijven hanteren verschillende strategieën om te voorzien in hun behoefte aan personeel. Ze huren eigen medewerkers in op basis van een vol- of deeltijdcontract, ze werven tijdelijke krachten via uitzendbureaus of ze schakelen consultants in voor zeer specifieke werkzaamheden. Eén oplossing echter wordt vaak over het hoofd gezien: het inhuren van personeel in het buitenland, ofwel offshore Staff Leasing (of offshore staffing). Met onze offshore Staff Leasing services kunt u in de Filippijnen uw eigen team installeren, bestaande uit medewerkers die u zelf hebt geselecteerd en die exclusief en fulltime voor u worden ingezet vanuit ons kantoor in Manilla. Uw "eigen" medewerkers in de Filippijnen worden rechtsgeldig in dienst genomen, ondersteund en aangestuurd door MicroSourcing, maar de inhoud van hun dagelijkse werkzaamheden bepaalt u natuurlijk zelf. Door uw medewerkers niet in eigen land maar in de Filippijnen in te huren bespaart u ten minste 70% op directe personeelskosten. Het levert u daarnaast ook indirecte besparingen op: u heeft immers geen zorgen over allerlei personeelsfaciliteiten zoals kantoorruimte, werkplekken, verbindingen etc. In het onderstaande diagram ziet u hoe uw offshore-team door MicroSourcing wordt ondersteund.

Uw offshore organisatie in de Filippijnen

Services
Uw Bedrijf
Operationeel Management
Operationeel Management
Uw Offshore Staff
Activa
MicroSourcing
Uw Bedrijf
Klik voor meer details

Offshore Staff Leasing is heel eenvoudig

Het process needs to be proces voor offshore staffing wijkt niet wezenlijk af van de manier waarop u in eigen land medewerkers inhuurt. Samen met u inventariseren wij uw personeelsbehoefte en stellen wij gedetailleerde functieprofielen op. Onze afdeling Werving & Selectie zoekt geschikte kandidaten, verricht de eerste screening en stelt ze aan u voor. Vervolgens kunt u de kandidaten testen op de wijze die u nodig acht om een besluit te kunnen nemen. Uiteindelijk laat u ons weten wie er deel moeten uitmaken van uw offshore-team. U kunt echter ook het hele wervings- en selectieproces aan ons overlaten. Wat IT-voorzieningen en infrastructuur betreft zorgt u samen met onze IT-afdeling voor de werkomgeving en de middelen die nodig zijn om uw buitenlandse team naadloos te integreren in uw dagelijkse workflow. Wat betreft het operationele aspect stellen wij u één of meerdere leidinggevenden ter beschikking die samen met u de voornaamste prestatie-indicatoren, targets en rapportagelijnen opstellen. De Operations Supervisor wordt uw primaire contactpersoon. Na de lancering van uw offshore activiteit zorgt MicroSourcing voor de training, coaching, begeleiding en technische ondersteuning van uw team, alsmede voor alle andere assistentie die nodig is om het optimaal te laten functioneren. Het grote voordeel van offshore staffing is dat u zich geheel kunt concentreren op de inhoud van de werkzaamheden van uw personeel, terwijl MicroSourcing zorg draagt voor alle overhead en ondersteunende processen.

Van offshore-team naar de Virtual Captive

Met onze Virtual Captive services stellen wij buitenlandse bedrijven in staat om, geheel naar eigen inzicht, een offshore activiteit in te richten in de Filippijnen die volledig wordt gehost en beheerd door MicroSourcing. Onze Virtual Captive-klanten verzekeren zich zo van hun eigen kantoorruimte en hun eigen managementteam in de Filippijnen, als waren het afzonderlijke minibedrijfven binnen MicroSourcing. Onze Virtual Captive service komt in veel opzichten overeen met onze Offshore Staffing service. Het grote verschil echter is dat offshore staffing-projecten relatief kleinschalig zijn en hun dynamiek aan mankracht ontlenen, terwijl Virtual Captives vaak veel groter zijn, door processen worden aangedreven en veel maatwerk en autonomie vereisen. Veel van onze opdrachtgevers stellen in eerste instantie een klein team samen met behulp van onze Staff Leasing service, om die offshore activiteit vervolgens met steeds meer processen en mensen uit te breiden. Er is geen scherp onderscheid tussen een omvangrijk offshore-team en een Virtual Captive. Veel opdrachtgevers zijn in de loop der tijd Virtual Captives geworden doordat hun offshore-servicecentrum is uitgegroeid tot een essentiële strategische component van hun onderneming.