MicroSourcing Blog - Offshoring Solutions to the Philippines

Succes softwareontwikkeling nauwelijks te meten

by: Bas Mawhin

Wednesday, November 13, 2013

Outsourcing News

Softwareontwikkeling en het gebruik ervan wordt door menig bedrijf gezien als een pijler onder de successen. Blijven innoveren is het vaak gehoorde motto. Dat klopt, in ieder geval ten dele. Je zult als ondernemer mee moeten met de technologische ontwikkelingen van de huidige tijd. In de ontwikkeling van software en applicaties wordt veel tijd gestoken. Dat is mooi, want doorgaans vergemakkelijkt het onze manier van werken. Het is even investeren, maar na verloop van tijd verdient het zich terug. Toch? Maar dan stuiten we gelijk op de vraag die betrekking heeft op dit artikel. In hoeverre verdienen de investeringen zich terug?

Advies- en onderzoeksbureau McKinsey stelt in haar uitgekomen rapport dat veel bedrijven niet over de middelen beschikken om resultaten te meten. Over het algemeen weten de ondervraagde ondernemingen niet of de efficiŽntie van de softwareontwikkeling daadwerkelijk verbeterd is. Dat is gek. Elk bedrijf kent de noodzaak van nieuwe en relevante software. Vervolgens wordt er volop in geÔnvesteerd. Ook dat is mooi. Maar de laatste stap wordt niet gezet. Want als je vraagt naar wat er nu echt is verbeterd ten opzichte van een eerdere periode, dan moet men het antwoord schuldig blijven. McKinsey noemt deze vorm van ondernemen blind vliegen.

Voordat we alle ondernemers over de knie leggen en ze betichten van wat dan ook, dient er eerst een andere vraag te worden beantwoord. Zijn de controlemogelijkheden wel aanwezig? Is het voor de hardwerkende ondernemer wel te doen om de exacte verbeteringen waar te nemen? Nee, dat blijkt in veel gevallen niet eenvoudig.

McKinsey ziet de oplossing in het gebruik van zogenaamde use cases. Deze use cases zijn speciaal ontwikkeld om verbeteringen en bedrijfsresultaten te meten. Op zich is dat wel apart: software om prestaties van software te meten. Maar goed, laten we dit even buiten beschouwing laten. Het gebruik van zo'n use case is toegespitst op de gebruiker van de software. Deze gebruiker dient telkens in een stappenplan aan te geven (vaak gebeurt dit automatisch, bijvoorbeeld door in te loggen) welke fases van een softwaretraject reeds zijn doorlopen. Het systeem registreert welke acties en vervolgacties de gebruiker heeft ondernomen. Op deze wijze is men dus op de hoogte van het aantal keren en tot hoe ver het traject is doorlopen. 

Het succes van softwareontwikkeling is op deze manier enigszins te meten. De ondernemer bereikt hiermee wat hij in den beginne voor ogen had. Wordt de door mij aangeschafte software ook daadwerkelijk gebruikt en is deze ook succesvol?


Post a Comment


Security Image:Name:(required)


Email Address: (will not be published) (required)


Website:


Comment:
RSS Feed