Wij bieden kleine ondernemingen de mogelijkheid om snel uit te breiden tegen zeer lage kosten en zonder risico’s op de langere termijn.

Offshoring Kleine Ondernemingen

Offshore outsourcing, ofwel het uitbesteden van activiteiten in het buitenland, is lang voorbehouden geweest aan grote multinationals. Die hebben voldoende financiële slagkracht en geografisch bereik om markten aan de andere kant van de wereld te betreden en daar hun eigen merk of activiteit te lanceren of een serviceovereenkomst aan te gaan met een plaatselijke leverancier. Zelfs nu de verbindingen wereldwijd zoveel beter zijn geworden, zien de meeste kleine ondernemingen uitbreiding in het buitenland nog steeds niet als een levensvatbare strategie. De complexiteit en de risico's lijken zo groot, dat ze een offshore activiteit in hun toekomstvisie meestal niet eens overwegen. Dat is bijzonder jammer. Kleine bedrijven kunnen juist veel van offshore outsourcing profiteren:

  • Kostenbesparing - Kleine ondernemingen moeten goed op de kosten letten en hun return on investment (ROI) maximaliseren. Offshore outsourcing is daarvoor het ideale instrument en kan de operationele kosten met maar liefst 70% terugdringen.
  • Geen kapitaalinvesteringen - Het is voor kleine ondernemingen zinvol om grote investeringen in bijvoorbeeld kantoorruimte en IT-infrastructuur te vermijden. Door hun offshore activiteit te outsourcen kunnen ze zakendoen en uitbreiden zonder dat dergelijke kapitaaluitgaven nodig zijn.
  • Risicobeperking - Het is voor kleine ondernemingen ook van belang langetermijnverplichtingen en -risico's te vermijden. Offshore outsourcing biedt mogelijkheden voor flexibele afspraken die kleine bedrijven in staat stellen hun activiteiten snel op te voeren of juist snel en zonder beëindigingskosten af te bouwen.

MicroSourcing gelooft sterk in de KMO-sector. In onze optiek wordt het potentieel van offshore outsourcing door bedrijven in dit segment nog altijd sterk onderschat. Wij bieden verschillende servicemodellen die zijn afgestemd op kleine ondernemingen, ondernemers en beginnende bedrijven.

Servicemodellen voor kleine ondernemingen

Project Outsourcing

Wij beschikken over projectteams die kleinschalige projecten snel en tegen een zeer aantrekkelijk tarief voor u in gang kunnen zetten. Via de Project Outsourcing-service kunt u bij ons bijvoorbeeld een logo laten ontwerpen, uw website laten herinrichten, uw database laten opschonen of iedere andere klus uitbesteden die door een projectteam kan worden uitgevoerd.

Staff Leasing

Via onze Staff Leasing-service kunt u in de Filippijnen over uw eigen medewerkers beschikken. U kunt uw offshore-team persoonlijk samenstellen. De mensen die u selecteert worden fulltime en exclusief voor u ingezet. Offshore Staff Leasing is een buitengewoon rendabele en flexibele manier om uw onderneming van extra mankracht te voorzien.

Groeitraject

MicroSourcing heeft inmiddels aan honderden KMO's diensten verleend. Veel van hen beginnen bij wijze van proef met het uitbesteden van een kleinschalig project. Zodra ze de resultaten zien, intensiveren ze de samenwerking en stellen ze hun eigen mensen aan via onze Offshore Staff Leasing-service. Vaak is dat aanvankelijk nog maar één persoon. Al gauw ontdekken onze klanten echter hoe effectief offshore staffing kan zijn, en breiden ze hun team bij MicroSourcing snel uit. Het zakelijk voordeel is onmiskenbaar en berust vaak op een even simpele als overtuigende rekensom: voor de kosten van een enkele medewerker in Nederland kunt u een team van vier medewerkers in de Filippijnen aanstellen, die over exact dezelfde vaardigheden en kwalificaties beschikken.

Naast deze directe kostenbesparingen levert Staff Leasing ook indirecte kostenvoordelen op. U hoeft bijvoorbeeld zelf geen mensen in dienst te nemen en hebt daarom ook geen wettelijke verplichtingen jegens hen. Ook bespaart u de kosten van kantoorruimte, werkplekken en andere voorzieningen. De combinatie van Project Outsourcing en Staff Leasing stelt kleine of beginnende bedrijven in staat snel te groeien tegen minimale kosten en zonder risico's op de lange termijn. Met al die concurrentievoordelen zult u al snel uitgroeien tot een middelgrote speler, het segment dat op de volgende pagina aan de orde komt.