Grote ondernemingen kunnen MicroSourcing inzetten als plaatselijke partner bij het oprichten van een effectief servicecentrum tegen lage kosten.

Offshoring Grote Ondernemingen

Grote ondernemingen moeten voortdurend alert zijn op mogelijkheden om hun kosten terug te dringen. Een ideale strategie in dit verband is het verplaatsen van bedrijfsprocessen naar landen met een lager kostenniveau. De kostenbesparingen die daarmee worden gerealiseerd zijn zo groot, dat de onderneming direct een aanzienlijke voorsprong heeft op de concurrentie. Sterker nog: als uw concurrent activiteiten naar het buitenland verplaatst en u dat voorbeeld niet volgt, is de kans groot dat u zich al snel uit de markt zult prijzen. Voor grote ondernemingen kunnen de volgende opties interessant zijn:

  • Een dochtermaatschappij of captive oprichten in het buitenland. In dit scenario betreedt u een nieuw land door daar uw eigen bedrijf op te richten. Dit vereist een gedegen due diligence-onderzoek dat zeker zes tot negen maanden in beslag zal nemen. De initiële investering is bovendien aanzienlijk. Het grote voordeel is dat uw onderneming de volledige eigendom en zeggenschap over uw offshore activiteit behoudt.
  • Offshore Outsourcing. In dit scenario selecteert u de beste plaatselijke dienstverlener, met wie u een serviceovereenkomst aangaat waaronder die dienstverlener verantwoordelijk wordt voor een beperkt aantal bedrijfsprocessen. Dit neemt minder tijd in beslag dan het oprichten van een captive. Nadeel is echter dat de kosten door het inschakelen van een dienstverlener behoorlijk kunnen oplopen. Bovendien geeft u de controle uit handen aan een derde partij.

Servicemodellen voor grote ondernemingen

Via onze Virtual Captive-service kunt u geheel naar eigen inzicht een activiteit in de Filippijnen opzetten - met uw eigen kantoorruimte, werkprocessen en medewerkers. Uw activiteit vindt weliswaar binnen MicroSourcing plaats, maar u bepaalt zelf hoe het er aan toe gaat.Als u zelf eigenaar wilt blijven van uw offshore activiteit, dan kunnen we samen met u een Joint Venture oprichten. Dit verloopt grotendeels gelijk aan het proces voor het oprichten van een Virtual Captive via MicroSourcing. Het grote verschil is echter dat alle medewerkers en activa worden ondergebracht in de rechtspersoon van de Joint Venture.

Bent u voornemens een eigen bedrijf op te richten in de Filippijnen, dan kan een Build-Operate-Transfer-overeenkomst met MicroSourcing u helpen zowel de risico's als de Time-to-Market drastisch te verminderen.
Het model voor geoptimaliseerde offshoring

Onder de opdrachtgevers van MicroSourcing bevinden zich meerdere zeer grote multinationals. Het gaat om uiteenlopende ondernemingen, maar ze hebben vaak één ding gemeen: de behoefte aan een grote mate van operationele controle over hun offshore activiteiten. Ze zijn er daarom niet op uit om hun activiteiten simpelweg uit te besteden bij een derde partij. Ze eisen optimale transparantie en de mogelijkheid om dagelijks aan- en bij te sturen. Voor dit type opdrachtgevers is MicroSourcing de ideale servicepartner. Wij zijn immers - voor zover wij weten - de enige dienstverlener die zich in dit soort samenwerkingsverbanden heeft gespecialiseerd. De meeste grote ondernemingen die activiteiten willen ontplooien in de Filippijnen, benaderen ons in de veronderstelling dat ze daartoe in ieder geval een eigen bedrijf in dat land moeten oprichten. Als wij vervolgens wijzen op de evidente voordelen van ons Virtual Captive-model en de twee varianten daarvan - Joint Venture en de Build-Operate-Transfer-overeenkomst - is dat vaak een echte eye-opener. Na de Virtual Captive-overeenkomst te hebben getekend blijken veel opdrachtgevers er alsnog voor te kiezen al hun activiteiten binnen MicroSourcing te ontwikkelen. In veel gevallen is het bedrijfseconomisch gewoon niet zinvol om de activiteit over te dragen aan een Filippijnse rechtspersoon. Bovendien is het voor onze opdrachtgevers erg aantrekkelijk om allerlei praktische besognes aan ons over te laten en zich volledig te richten op de bedrijfsvoering. Dankzij MicroSourcing kunnen ze voet aan de grond krijgen op de Filippijnse markt tegen de laagst mogelijke kosten en zonder enige rompslomp.