Filippino's beheersen het Engels uitstekend en werken zeer zorgvuldig. Dat maakt hen bij uitstek geschikt voor correctie- en redactiewerk.

Outsourcing Tekstcorrectie en Redactie

Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om de concurrentie voor te blijven. Het is daarom van vitaal belang dat wat zij hun klanten aanbieden, nauwkeurig is en professioneel oogt. Dat kan voor een belangrijk deel worden bereikt met een content die de juiste informatie weergeeft en geen fouten bevat. Het is daarom van essentieel belang dat de tekstuele inhoud van welk medium dan ook voor publicatie wordt gecorrigeerd en geredigeerd.

Correctie en redactie worden vaak door elkaar gehaald, maar er is wel degelijk een verschil. Een redacteur doet suggesties voor het aanpassen van de schrijfstijl of andere aspecten van de content. Redactie vindt plaats wanneer er een concept klaar is van de geschreven content. Een corrector, daarentegen, controleert de content op interpunctie, grammatica, spelling en vormgeving. Deze correctie (ook wel drukproefcorrectie genoemd) vindt gewoonlijk plaats nadat het laatste concept klaar is.

MicroSourcing verleent diensten op dit terrein door gebruik te maken van de uitstekende Engelse communicatievaardigheid en creativiteit van Filippijnse correctoren en schrijvers. We hebben medewerkers in huis die uw materiaal voor publicatie corrigeren en redigeren. U kunt via ons Offshore Staff Leasing-model ook uw eigen corrector of redacteur uit de Filippijnen inhuren.