Met behulp van onze Build-Operate-Transfer-services kunt u relatief snel uw eigen activiteit oprichten in de Filippijnen en deze overnemen als u vindt dat de tijd daar rijp voor is.

Build-Operate-Transfer

Via onze Offshore Staff Leasing en Virtual Captive-service kunt u profiteren van de bestaande kennis, ervaring en middelen van MicroSourcing bij het oprichten van uw eigen offshore activiteit in de Filippijnen. Beide servicemodellen bieden een ideale kans om in dit land aan de slag te gaan zonder de due diligence, kosten en langetermijnverplichtingen die gepaard gaan met het oprichten van een eigen onderneming . Na verloop van tijd kunt u uw offshore activiteit alsnog in eigendom verwerven, als dat uw streven is. In dat geval zal MicroSourcing u voorstellen een Build-Operate-Transfer (BOT)-overeenkomst aan te gaan, die twee hoofdfasen omvat. In de eerste fase zal MicroSourcing uw offshore activiteit opzetten en enige tijd runnen. Daarna kunnen we die activiteit in haar geheel overdragen op uw rechtspersoon in de Filippijnen. Het onderstaande diagram biedt een overzicht van deze structuur en van de diensten die wij in elke afzonderlijke fase bieden:

Opstarten van Offshore Activiteiten met een Build-Operate-Transfer overeenkomst

MicroSourcing Services
Uw Bedrijf
Operation.Management
Operation. Management
Uw Offshore Staff
MicroSourcing Activa
Uw Klantenservice
Uw organisarie in de Filippijnen en ondersteunende afdelingen
Operation. Management
Uw Offshore Staff
Uw Offshore Activa
Activa die eigendom zijn van uw eigen Fillipijnse organisatie
Na de overdracht Activa & Services
Gebruik maken van activa en services vanuit MicroSourcing nadat de overdracht is voltooid.
MicroSourcing
Uw Bedrijf
Gezamelijk
Klik voor meer details

Dienstverlening voor en na de overdracht

Gedurende de Build/Operate-fase is onze dienstverlening identiek aan het dienstenmodel voor Virtual Captives. Dit betekent, kort gezegd, dat uw offshore activiteit geheel door MicroSourcing wordt gerund en dat wij ook alle middelen en ondersteunende diensten verzorgen die daar voor nodig zijn. Ondertussen hebt u alle vrijheid om zich te richten op de operationele aspecten van uw activiteit. Het is belangrijk het overdrachtsmoment goed te plannen en maanden van tevoren al vast te leggen. U zult bijvoorbeeld eerst een rechtspersoon moeten oprichten in de Filippijnen en de juridische verhouding tussen uw offshore activiteit en u als moederbedrijf moeten vastleggen. Wij kunnen u daarbij helpen, in overleg met uw eigen juridisch adviseur en accountant, om te waarborgen dat de rechtspersoon over alle benodigde vergunningen en goedkeuringen beschikt. Als u vervolgens de bestaande assets van uw offshore activiteit wilt overnemen, dan stellen wij een afzonderlijke koopovereenkomst op waarin die overdracht tot in detail wordt geregeld. U kunt er ook voor kiezen bij nul te beginnen en na oprichting van uw eigen rechtspersoon de kantoorruimte en andere benodigde bedrijfsmiddelen zelf te verwerven. Vooral de personeelsoverdracht heeft nogal wat voeten in aarde, en vereist een goede afstemming tussen de HR-afdeling van MicroSourcing en uw eigen HR-mensen. Dit is nodig om te zorgen voor effectieve communicatie over de overdracht en om het draagvlak onder de medewerkers voor overgang naar hun nieuwe werkgever (uw dochtermaatschappij) te optimaliseren. U kunt de feitelijke overdracht feestelijk aankleden, samen met het managementteam van MicroSourcing en uw eigen mensen, om de oprichting van uw onderneming in de Filippijnen nadrukkelijk met alle betrokkenen te vieren.

Na de overdracht kunt u desgewenst gewoon gebruik blijven maken van onze shared services of voorzieningen. Zo geeft u uw nieuwe dochter de tijd om voet aan de grond te krijgen en zich te bekwamen zonder onderbreking van uw activiteiten. Diensten die na de overdracht goed van pas kunnen komen, zijn bijvoorbeeld Werving en Selectie en technische ondersteuning. U kunt er ook voor kiezen een aantal van onze middelen te leasen en zo uw kapitaaluitgaven in de tijd te spreiden.

MicroSourcing heeft op basis van het Build-Operate-Transfer-model verschillende bijzonder succesvolle captives helpen oprichten. In onze optiek is er simpelweg geen betere manier om de mogelijkheden in de Filippijnen te verkennen en daarbij de risico's te beperken, voordat u zich echt toelegt op de oprichting van een eigen bedrijf in dit land.