MicroSourcing Bedrijfs Normen en Waarden


Missie

Onze missie is onze opdrachtgevers te verzekeren van de allerbeste outsourcing & offshoring oplossingen op basis van onze kernbeginselen: professionaliteit, transparantie, vertrouwen en maximale return on investment (ROI) voor zowel de opdrachtgevers als onze medewerkers.


Visie

Onze visie is dat wij ons ontwikkelen tot de beste aanbieder van outsourcing oplossingen in de Filippijnen. Dat doen wij door het potentieel van de Filippijnse bevolking optimaal in te zetten voor opdrachtgevers wereldwijd en op die manier individuele gezinnen in de Filippijnen - een ontwikkelingsland - effectief te ondersteunen.


Kern Waarden

De kernwaarden van MicroSourcing zijn gebaseerd op alles waar we als organisatie waarde aan hechten. Dit standpunt vormt een sterke basis die ons voorschrijft hoe we dienen te werken. We streven er naar onze kernwaarden in de praktijk te brengen bij alles alles wat we doen voor onze cliŽnten en onze werknemers.

  • Integriteit en eerlijkheid - We geloven sterk in het Nederlandse gezegde: eerlijk duurt het langst. En onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is richtingbepalend bij alles wat we doen.
  • Professionaliteit - We zijn van mening dat professionele mensen in een professionele setting de beste kansen hebben op het bereiken van professionele resultaten.
  • Transparantie - De modellen die we hanteren rondom de kwaliteit van onze producten en het bepalen van de prijzen die we in rekening brengen zorgen er in hoge mate voor dat de belangen van onze cliŽnten en onze eigen bedrijfsbelangen samen vallen.
  • Partnerschap - We doen wat we kunnen om voor onze cliŽnten een echter partner te zijn. Hierbij willen we uitstijgen boven de functie van een bedrijf dat alleen maar afgesproken diensten verleent.
  • Winstgevendheid van ieders investeringen - We willen komen tot maximale winstgevendheid van investeringen voor alle partijen die hier aan bijdragen. Dit betreft zowel onze cliŽnten, als onze partners, als onze aandeelhouders, ons management en onze werknemers.

Onze Houding tegenover Kwaliteit & Veiligheid rond Informatie Uitwisseling

MicroSourcing Philippines, inc. streeft er naar de uitgelezen dienstverlener te zijn als het gaat om offshoring en outsourcing naar de Filipijnen. Door onze Filipijnse en internationale talenten optimaal te benutten en door onze werknemers een werk omgeving aan te bieden van wereldklasse streven we er naar de hoogstmogelijke standaards van uitnemendheid en klant-tevredenheid te bereiken.

Om dit te bereiken zullen we:

  • Onze inspanningen er op richten de verwachtingen van onze cliŽnten en aandeelhouders niet alleen waar te maken, maar zelfs te overtreffen;
  • De beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit waarborgen van alles wat te maken heeft met informatie uitwisseling, met name waar het gaat om informatie uitwisseling die ons is toevertrouwd door onze cliŽnten;
  • In al ons bedrijfsmatig handelen de binnen onze bedrijfstak hoogst bereikbare standaards nastreven, de beste manieren van aanpak en technieken die hun uitmuntendheid bewezen hebben;
  • Ons strikt houden aan alle op ons werk van toepassing zijnde eisen op het gebied van wetgeving en regelgeving;
  • Een cultuur scheppen en in stand houden van voortdurende verbetering en kwaliteitscontrole. Zowel waar het gaat om onze werknemers, de te gebruiken productie middelen als de te gebruiken productie processen.

Ons management team heeft zichzelf de plicht opgelegd alle mogelijke middelen aan te wenden die kunnen bijdragen aan onze Gedragscode en Bedrijfsdoeleinden op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid/Vertrouwelijkheid rond Informatie Uitwisseling. In samenwerking met onze werknemers, partners, cliŽnten en aandeelhouders zullen we de genoemde doeleinden stellig bereiken.